Strona główna
Dziś jest 26.04.2018   
Strona głównaInstrukcjaO BiuletynieRedakcjawww.bip.iq.pl
Biuletyn Informacji Publicznej > Organy Gminy > Organy Wykonawcze

Udostępnianie informacji (Wniosek)
 
Samorząd Gminny
 
Podstawa prawna
 
Cel, zakres działania i zadania gminy
 
Organy Gminy
 
Projekty uchwał Rady Gminy
 
Uchwały Rady Gminy
 
Protokoły z sesji Rady Gminy Braniewo
 
Zarządzenia Wójta Gminy
 
Oświadczenia majątkowe
 
Zamówienia Publiczne
 
Budżet Gminy
 
Realizacja zadań
 
Majątek Gminy
 
Sprawy załatwiane w Urzędzie
 
Informacje i ogłoszenia różne
 
Praca
 
Wykaz danych o środowisku
 
Wybory
 
Linki
 
Link do strony Gminy Braniewo
 
Rejestr zmian
Data ostatniej aktualizacji: 31.12.2012
Liczba odwiedzin: 469921


  Organy Wykonawcze

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy Braniewo

Zadania:

-wykonuje uchwały Rady Gminy Braniewo i zadania gminy określone przepisami prawa

Zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy Braniewo

-siedziba urzędu:  14-500 Braniewo ul. Moniuszki  5

-godziny otwarcia:              
                         poniedziałek - piatek         730  - 1530

Kierownictwo Urzędu Gminy Braniewo:

Sielicki Tomasz Wójt Gminy Braniewo tel. 0 55 644 03 02 

Bornus Jakub Sekretarz Gminy Braniewo  tel. 0 55 644 03 03

  Jodko Agnieszka  Skarbnik Gminy Braniewo tel. 0 55 644 03 07

  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
  (określona w Zarządzeniu nr 12/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 21 luty 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego określajacego organizację i zasady
  funkcjonowania Urzędu Gminy Braniew
  o)

  1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników
  Urzędu.
  2. Wójt kieruje pracą Urzedu przy pomocy  sekretarza i skarbnika.
  3. W skład struktury urzędu wchodzą:

  Skarbnik podlegający Wójtowi – jednocześnie Kierownik Wydziału Finansowego

  Wydział Finansowy i stanowiska  podlegające skarbnikowi
  -Stanowisko ds. księgowości
  -Stanowisko ds. księgowości
  -Stanowisko ds. księgowości
  -Stanowisko ds. księgowości  podatkowej
  -
  Stanowisko ds. wymiaru  podatku i windykacji
  -Stanowisko ds. wymiaru podatku i windykacji
  -Stanowisko ds. obsługi kasowej
   -
  Stanowisko ds. dodatków
  mieszkaniowych
  -
  Pomoc administracyjna

  Sekretarz podlegający Wójtowi - jednocześnie Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Pełnomocnik SZJ

  Wydział Organizacyjny i stanowiska podlegające sekretarzowi:

  -Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu i Rady Gminy
  -
  Stanowisko ds. kadr i aktów cywilnych

  -Informatyk
  -Stanowisko ds. promocji
  gminy
  -
  Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności
  gospodarczej
  -
  Pomoc administracyjna
  i Pracownicy obsługi

  Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej podlegający Wójtowi

  Wydział Gospodarki Komunalnej i stanowiska podlegające Kierownikowi
  -Stanowisko ds. środków pozabudżetowych
  -Stanowisko ds. ochrony
  środowiska
  -Stanowisko ds. ochrony
  Przeciwpożarowej i infrastruktury drogowej
  -
  Stanowisko ds. mienia
  komunalnego
  -Stanowisko ds. budownictwa
  -Stanowisko ds. rolnictwa
  -Pomoc administracyjna

  Samodzielne stanowiska pracy podlegające bezpośrednio Wójtowi
  -Stanowisko ds. obrony
  cywilnej
  -Radca prawny
  -Pęłnomocnik SZJ
  -Pełnomocnik ds. oświaty


  Jednostki organizacyjne Gminy Braniewo:

                    I.  Jednostki budżetowe

  LP

   

  Nazwa jednostki  organizacyjnej

   

  Oznaczenie formy prawnej

   

  Data rozpoczęcia działalności

   

  1

   

   

  2

   

   

  3

   

   

  4

   

   

  5

   

   

  6

  Szkoła Podstawowa w Szylenach

   

   

  Szkoła Podstawowa w Żelaznej Górze

   

   Zespół Szkół w Lipowinie

   

   

  Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary - Malewskiej 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   

   Urząd Gminy

   

  Jednostka budżetowa

   

   

  jednostka budżetowa

   

   

  jednostka budżetowa

   

   

  instytucja kultury

   

   

  jednostka budżetowa

   

   

  jednostka budżetowa

  19.10.1993  statut

  uchwała RG

   

  12.03.1999 statut

  uchwała RG

   

  15.10.1999 statut

  uchwała RG

   

  18.06.2003 statut

  uchwała RG

   

  30.03.1999 statut

  uchwała RG

   

  29.04.1991 statut

  uchwała RG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                     II. Jednostki z udziałami gminy

  LP

   

  Nazwa jednostki organizacyjnej

  Oznaczenie formy prawnej

  Data podjęcia uchwały

  Podstawa prawna

  Data zmiany

   

   Udziały Gminy

    w %

   

   

  1

   

  Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej

   

  Spółka z ograniczoną  odpowiedzial-nośćią

   

  18.06.03

   

  Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit”f” ustawy o samorzą-

  dzie gminnym

   

       02.12.03

   

       100

   

  Jednostki pomocnicze Gminy Braniewo

  1. Sołectwo Stępień - stanowią mieszkańcy miejscowości : Stępień, Działy, Rudłowo
  2. Sołectwo Gronowo - stanowią mieszkańcy miejscowości: Gronowo, Kalina
  3. Sołectwo Rodowo - stanowią mieszkańcy miejscowości : Rodowo, Młoteczno
  4. Sołectwo Podgórze - stanowią mieszkańcy miejscowości : Podgórze, Cielętnik, Józefowo
  5. Sołectwo Rusy - stanowią mieszkańcy miejscowości : Rusy, Zgoda, Skarpkowo, Siedliska
  6. Sołectwo Szyleny - stanowią mieszkańcy miejscowości: Szyleny, Szyleny wieś, Szyleny kolonia, Szyleny PGR, Rydzówka, Bemowizna, Brzeszczyny, Marcinkowo
  7. Sołectwo Nowa Pasłęka - stanowią mieszkańcy miejscowości: Nowa Pasłęka,
  Stara Pasłęka, Ujście
  8. Sołectwo Klejnowo - stanowią mieszkańcy miejscowości: Klejnowo, Klejnówko, Ułowo, Różaniec
  9. Sołectwo Zakrzewiec - stanowią mieszkańcy miejscowości: Zakrzewiec, Kiersy, Grodzie
  10.Sołectwo Świętochowo - stanowią mieszkańcy miejscowości: Świętochowo, Maciejewo, Dąbrowa Leśna 
  11.Sołectwo Bobrowiec - stanowią mieszkańcy miejscowości: Bobrowiec
  12.Sołectwo Wola Lipowska - stanowią mieszkańcy miejscowości :Wola Lipowska, Lipowina, Goleszewo, Gronówko, Strubiny
  13.Sołectwo Mikołajewo - stanowią mieszkańcy miejscowości: Mikołajewo 
  14.Sołectwo Krzewno - stanowią mieszkańcy miejscowości: Krzewno
  15.Sołectwo Krasnolipie - stanowią mieszkańcy miejscowości: Krasnolipie, Grzędowo
  16.Sołectwo Jarocin - stanowią mieszkańcy miejscowości: Jarocin
  17.Sołectwo Grzechotki - stanowią mieszkańcy miejscowości: Grzechotki, Sarniki
  18.Sołectwo Pęciszewo - stanowią mieszkańcy miejscowości: Pęciszewo, Wilki, Podleśne
  19.Sołectwo Zawierz - stanowią mieszkańcy miejscowości: Zawierz, Glinka, Prątnik,
  Wielewo, Wikielec
  20.Sołectwo Rogity - stanowią mieszkańcy miejscowości: Rogity, Rogity Nadleśnictwo
  21.Sołectwo Garbina - stanowią mieszkańcy miejscowości: Garbina
  22.Sołectwo Żelazna Góra - stanowią mieszkańcy miejscowości: Żelazna Góra
  23.Osiedle Lipowina - stanowią mieszkańcy miejscowości: Lipowina

  W Urzędzie Gminy Braniewo realizowany jest projekt:

  „Wzrost jakości usług publicznych w urzędach  administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania” współ finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – Najlepsza Inwestycja.
  Polityka jakości została określona  i wprowadzona  w Urzędzie Gminy Braniewo
  Zarządzeniem Nr 20/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 02 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Gminy Braniewo zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009


  System zarządzania jakością określony jest w Księdze Jakości Urzędu Gminy Braniewo.

  Zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Gminy określono w Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Gminy Braniewo

  Zarządzenie nr 12/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 21 luty 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego określajacego organizację i zasady
  funkcjonowania Urzędu Gminy Braniewo
  lp.załącznik:
  1Kodeks Etyki Pracowników Urzedu Gminy Braniewo.doc
  2Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Braniewo. .doc
  3Księga Jakości Urzedu Gminy Braniewo.pdf
  4Zarządzenie polityka jakości.pdf

  ostatnie zmiany dla strony „Organy Wykonawcze”

  użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
  Eugeniusz Terebieniec13.09.2012, 14:56 CESTZarzadzenie o wprowadzeniu polityki jakości w Urzędzie Gminy
  Eugeniusz Terebieniec13.09.2012, 14:54 CESTZarządzenie o wprowadzeniu polityki jakości
  Eugeniusz Terebieniec13.09.2012, 10:09 CESTŁacze do Ksiegi Jakości
  Eugeniusz Terebieniec13.09.2012, 10:07 CESTInformacja o Ksiedze Jakości
  Eugeniusz Terebieniec13.09.2012, 09:54 CEST

  pełny rejestr zmian dla tej strony
  do góry  
    IQ PL
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
  © Copyright 2003 IQ PL Sp. z o.o.
  Wszelkie prawa zastrzeżone.